Право на достъп

Можете да получите информация, свързана с обработката на Вашите лични данни, както и копие от такива лични данни

Право на възражение

Можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни на основания, свързани с конкретната Ви ситуация. Имате абсолютно право да се противопоставите на обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, което включва профилиране, свързано с такъв директен маркетинг.

Право на ограничаване

Можете да поискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни.

Право на изтриване

Можете да поискате изтриването на личните Ви данни, доколкото не съществуват законни основания за тяхното съхранение.

Право на преносимост на данни

Когато имаме законово основание и е технически осъществимо, данните Ви може да бъдат прехвърлени на трета страна.

Право на коригиране

Когато считате, че Вашите лични данни са неточни или непълни, можете да поискате такива лични данни да бъдат съответно променени.