Кои сме ние

Безспорни лидери в кредитирането

Безспорни лидери в кредитирането

Кутийки

Вече 20 години градим взаимоотношения със своите клиенти и партньори

БНП Париба Лични Финанси навлиза в България в края на 2007 г., придобивайки лидера в небанковото потребителско кредитиране в страната, развиващ дейност от 2001 г. Стабилни партньорски отношения с близо 2 500 малки и големи български и чуждестранни компании, опериращи в сферата на Бялата и черна техника, Направи си сам, Мебели и Туризъм и подкрепа за растежа на техния бизнес. Благодарение на силната и дългосрочна връзка с нашите клиенти, повече от половината са взели кредит повече от веднъж, което е най-доброто доказателство, че са удовлетворени от условията, яснотата и прозрачността при предлагането на нашите финансови продукти. От 01 юни 2023БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. - клон България вече е част от Пощенска банка (Юробанк България АД). Трансферът на бизнеса включва прехвърляне на всички клиенти на БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. – клон България, техните сметки и договорите, в които са встъпили с дружеството. 

Отговорен кредитор

Споделяме прозрачна, открита и ясна политика с непроменящи се условия. Следваме принципите за отговорно кредитиране от 1953 г. БНП Париба Лични Финанси има водеща роля в налагането на отговорното кредитиране  на практика, като всички продукти, които предлага са с фиксиран лихвен процент и непроменящи се условия.

БНП Париба Лични Финанси става ПБ Лични Финанси by Postbank

Предлага разнообразно портфолио от потребителски кредити, с различни финансови продукти: кредит за лични цели, кредит за ремонт, кредит за покупка на автомобил, кредит за обединяване на задълженията, програма Привилегия, както и стоково кредитиране. Предлага услугите си в близо 2150 обекта и разполага със собствена клонова мрежа от 44 представителни офиса в цялата страна. Грижи се за близо 1 000 служители.

Седалище и адрес на управление

ПБ Лични финанси част от „Юробанк България“ АД, ЕИК: 000694749 със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 14

Контролни органи

Контролни органи относно правата на Кредитополучателя са: Комисия за защита на потребителите, гр. София, п.к. 1000, пл. Славейков №4А, тел. 070011122, www.kzp.bg; Комисия за защита на личните данни, гр. София, п.к. 1431, бул. Акад.Иван Евстатиев Гешов №15, тел.02/915 35 18, kzld@cpdp.bg и Българска народна банка, гр. София, п.к. 1000, пл. Княз Александър №1, тел. 02/91 459, www.bnb.bg

Информация за медиите