Кои сме ние

Доверен партньор в личните финанси

Доверен партньор в личните финанси

Кутийки

Отговорен кредитор

Споделяме прозрачна, открита и ясна политика с непроменящи се условия. Следваме принципите за отговорно кредитиране. ПБ Лични финанси, част от Пощенска банка има водеща роля в налагането на отговорното кредитиране  на практика, като всички продукти, които предлага са с фиксиран лихвен процент и непроменящи се условия.

ПБ Лични Финанси, част от Пощенска банка

Предлага разнообразно портфолио от потребителски кредити, с различни финансови продукти: кредит за лични цели, кредит за ремонт, кредит за покупка на автомобил, кредит за обединяване на задълженията, програма Привилегия, както и стоково кредитиране. Предлага услугите си в близо 2150 обекта и разполага със собствена клонова мрежа от 43 представителни офиса в цялата страна.

Седалище и адрес на управление

ПБ Лични финанси, част от „Юробанк България“ АД, ЕИК: 000694749 със седалище и адрес на управление гр. София, ПК1766, Район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ № 260.

Контролни органи

Контролни органи относно правата на Кредитополучателя са: Комисия за защита на потребителите, гр. София, п.к. 1000, пл. Славейков №4А, тел. 070011122, www.kzp.bg; Комисия за защита на личните данни, гр. София, п.к. 1431, бул. Акад.Иван Евстатиев Гешов №15, тел.02/915 35 18, kzld@cpdp.bg и Българска народна банка, гр. София, п.к. 1000, пл. Княз Александър №1, тел. 02/91 459, www.bnb.bg

Информация за медиите