Документи за сваляне


  -   PDF 148.13 KB

Общи условия за участие в кампанията „С КРЕДИТ ПРИВИЛЕГИЯ ПЕЧЕЛИШ НАГРАДИ“

  -   PDF 335.61 KB

Информация за прехвърляне на кредитен и/или застрахователен продукт

Информация за прехвърляне на права и задължения по договор(и) за кредитни и/или застрахователни продукти

  -   PDF 412.3 KB

Често задавани въпроси относно обединението на БНП Париба Лични Финанси с Пощенска банка

  -   PDF 147.33 KB

ТАРИФА за клиенти на ПБ Лични Финанси

ТАРИФА на "ПБ Лични Финнаси" КЧТза клиенти физически лица

  -   PDF 319.9 KB

Приложение към Кобрандирана MasterCard

Приложение към Договор за потребителски кредит, отпускане на револвиращ потребителски кредит, издаване и ползване на кредитна карта.

  -   PDF 319.26 KB

Приложение към Стандартна MasterCard

Приложение към Договор за потребителски кредит, отпускане на револвиращ потребителски кредит, издаване и ползване на кредитна карта.

  -   PDF 308.8 KB

Приложение към Златна MasterCard

Приложение към Договор за потребителски кредит, отпускане на револвиращ потребителски кредит, издаване и ползване на кредитна карта.

  -   PDF 152.04 KB

Информация за застраховка “Защита на плащанията”

Информация за застраховка “Защита на плащанията” на кредитополучателите на „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“ по застрахователни пакети “Стандарт”, “Комбинирана защита”, „Закрила на плащанията” и “Закрила на плащанията Плюс”

  -   PDF 349.87 KB

Информация за застраховка “Сигурност на плащанията по кредитни карти”

Информация за застраховка “Сигурност на плащанията по кредитни карти”

  -   PDF 238.84 KB

Информация за застрахователен агент

Преддоговорна информация

  -   PDF 610.21 KB

"Личните финанси на българина" - проучване от БНП Париба Лични Финанси

Пандемията научи българите да ползват кредитните си карти онлайн

  -   PDF 260.45 KB

СЕФПИ към Златна MasterCard

Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за револвиращ потребителски кредит и издаване и ползване на кредитна карта.

  -   PDF 179.62 KB

СЕФПИ към Стандартна MasterCard

Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за револвиращ потребителски кредит и издаване и ползване на кредитна карта.

  -   PDF 179.62 KB

СЕФПИ към Кобрандирана MasterCard

Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за револвиращ потребителски кредит и издаване и ползване на кредитна карта.

  -   PDF 2.23 MB

БНП Париба Лични Финанси ГФО 2019

БНП Париба Лични Финанси ГФО 2019

  -   PDF 580.69 KB

Информация за услугата “Второ медицинско мнение” към Защита на плащанията

Информация за услугата “Второ медицинско мнение” към Защита на плащанията

  -   PDF 311.14 KB

Брошура на Европейската комисия относно правата на потребителите при използването на платежни услуги

Брошура на Европейската комисия относно правата на потребителите при използването на платежни услуги

  -   PDF 321.36 KB

Информационно известие за защита на личните данни на служителите

Информационно известие за защита на личните данни на служителите

  -   PDF 297.67 KB

Информационно известие за защита на личните данни на свързани лица

Информационно известие за защита на личните данни на свързани лица

  -   PDF 294.6 KB

Информационно известие за защита на личните данни на клиенти

Информационно известие за защита на личните данни на клиенти

  -   PDF 412.18 KB

СЕФПИ за потребителски кредит

тандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити.

  -   PDF 414.64 KB

СЕФПИ за потребителски кредит за покупка стока

Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити.

  -   PDF 7.28 MB

Как да харчим умело?

Практично ръководство за ефективно управление на личните финанси.

  -   PDF 463.69 KB

БНП Париба Лични Финанси за „Личните финанси на българина“

Пандемията научи българите да ползват кредитните си карти онлайн.

  -   PDF 337.46 KB

Образец на договор за потребителски паричен кредит

Образец на договор за потребителски паричен кредит

  -   PDF 372.49 KB

Образец на договор за потребителски паричен кредит с възможност за кредитна карта

Образец на договор за потребителски паричен кредит с възможност за кредитна карта

  -   PDF 335.48 KB

Образец на договор за потребителски кредит за покупка на стока

Образец на договор за потребителски кредит за покупка на стока

  -   PDF 440.28 KB

Образец на договор за потребителски кредит за покупка на стока с възможност за кредитна карта

Образец на договор за потребителски кредит за покупка на стока с възможност за кредитна карта