Документи за сваляне


  -   PDF 116.21 KB

Общи условия за участие в кампанията " Изживей голямата емоция с големи награди"

  -   PDF 137.04 KB

Общи условия за участие в кампанията "Май месец е време за награди"

  -   PDF 240.33 KB

Общи условия за участие в кампанията "Твоята карта ПБ Лични финанси е твоят билет за вълнуваща почивка"

  -   PDF 335.61 KB

Информация за прехвърляне на кредитен и/или застрахователен продукт

Информация за прехвърляне на права и задължения по договор(и) за кредитни и/или застрахователни продукти

  -   PDF 412.3 KB

Често задавани въпроси относно обединението на БНП Париба Лични Финанси с Пощенска банка

  -   PDF 202.78 KB

ТАРИФА за клиенти на ПБ Лични Финанси

ТАРИФА на "ПБ Лични Финнаси" за клиенти физически лица

  -   PDF 319.9 KB

Приложение към Кобрандирана MasterCard

Приложение към Договор за потребителски кредит, отпускане на револвиращ потребителски кредит, издаване и ползване на кредитна карта.

  -   PDF 319.26 KB

Приложение към Стандартна MasterCard

Приложение към Договор за потребителски кредит, отпускане на револвиращ потребителски кредит, издаване и ползване на кредитна карта.

  -   PDF 308.8 KB

Приложение към Златна MasterCard

Приложение към Договор за потребителски кредит, отпускане на револвиращ потребителски кредит, издаване и ползване на кредитна карта.

  -   PDF 152.04 KB

Информация за застраховка “Защита на плащанията”

Информация за застраховка “Защита на плащанията” на кредитополучателите на ПБ Лични финанси, част от Пощенска банка по застрахователни пакети “Стандарт”, “Комбинирана защита”, „Закрила на плащанията” и “Закрила на плащанията Плюс”

  -   PDF 349.87 KB

Информация за застраховка “Сигурност на плащанията по кредитни карти”

Информация за застраховка “Сигурност на плащанията по кредитни карти”

  -   PDF 238.84 KB

Информация за застрахователен агент

Преддоговорна информация

  -   PDF 260.45 KB

СЕФПИ към Златна MasterCard

Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за револвиращ потребителски кредит и издаване и ползване на кредитна карта.

  -   PDF 179.62 KB

СЕФПИ към Стандартна MasterCard

Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за револвиращ потребителски кредит и издаване и ползване на кредитна карта.

  -   PDF 179.62 KB

СЕФПИ към Кобрандирана MasterCard

Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за револвиращ потребителски кредит и издаване и ползване на кредитна карта.

  -   PDF 605.26 KB

Информация за услугата “Второ медицинско мнение” към Защита на плащанията

Информация за услугата “Второ медицинско мнение” към Защита на плащанията

  -   PDF 311.14 KB

Брошура на Европейската комисия относно правата на потребителите при използването на платежни услуги

Брошура на Европейската комисия относно правата на потребителите при използването на платежни услуги

  -   PDF 359.29 KB

Информационно известие за защита на личните данни на служителите

Информационно известие за защита на личните данни на служителите

  -   PDF 307.43 KB

Информационно известие за защита на личните данни на свързани лица

Информационно известие за защита на личните данни на свързани лица

  -   PDF 331.94 KB

Информационно известие за защита на личните данни на клиенти

Информационно известие за защита на личните данни на клиенти

  -   PDF 412.18 KB

СЕФПИ за потребителски кредит

тандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити.

  -   PDF 414.64 KB

СЕФПИ за потребителски кредит за покупка стока

Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити.

  -   PDF 323.12 KB

Образец на договор за потребителски паричен кредит

Образец на договор за потребителски паричен кредит

  -   PDF 360.52 KB

Образец на договор за потребителски паричен кредит с възможност за кредитна карта

Образец на договор за потребителски паричен кредит с възможност за кредитна карта

  -   PDF 319.19 KB

Образец на договор за потребителски кредит за покупка на стока

Образец на договор за потребителски кредит за покупка на стока

  -   PDF 403.54 KB

Образец на договор за потребителски кредит за покупка на стока с възможност за кредитна карта

Образец на договор за потребителски кредит за покупка на стока с възможност за кредитна карта