Харта на клиента

Хартата на клиента на ПБ Лични финанси е резултат от усилията ни да утвърдим позицията си на клиентски ориентирана банка. Хартата е следствие на всички вътрешни програми и инициативи с клиентска насоченост, които провеждаме.

За да гарантираме удовлетвореността на нашите клиенти, ние установихме 7 общи правила, които спазваме във всеки аспект на нашия бизнес:

1. Работим така, че да дадем възможно най-бързо решение на Вашата молба за кредит. Постигаме това обещание с помощта на оптимизирани процеси за получаване на бързи решения по Вашите искания за кредит.

2. Кредитираме Ви отговорно, като Ви подкрепяме и съветваме как да предотвратявате прекомерната задлъжнялост. Като част от Пощенска банка (Юробанк България АД), ние следваме политиката за отговорно кредитиране, установена като един от основните ни ангажименти към нашите клиенти.

3. С удоволствие обясняваме така че да получите ясна, пълна и разбираема информация. Гарантираме прозрачност и максимална защита на Вашите интереси.

4. Уважаваме ви и се грижим за вас, дори и в трудни моменти. Спокойствието на клиентите ни е ценно за нас и ние в ПБ Лични финанси се грижим за него, независимо от етапа на взаимоотношенията ни.

5. Изслушваме вашето мнение с внимание и го вземаме предвид в развитието на бизнеса ни. Редовно правим проучвания на мнението на нашите клиенти, търговски партньори, лични консултанти и служители. Вследствие на резултатите от всяко проучване реализираме множество проекти за подобрение.

6. Отговаряме с готовност на всички ваши запитвания. Предлагаме бързи и безплатни процеси за обработване на клиентски запитвания и оплаквания.

7. Поддържаме квалификацията си висока, за да можем да ви консултираме професионално и да ви обслужваме с усмивка. Провеждаме обучения на всеки един служител на компанията, за да гарантираме неговата компетентност и информираност.

С правилата от Хартата на клеинта ние от ПБ Лични финанси се стремим да запазим високото ниво на удовлетвореност на нашите клиенти и да продължаваме да Ви обслужваме качествено, бързо и с уважение, защото това е привилегия за нас!