Харта на клиента

ПБ Лични финанси представи своята Харта на клиента през май 2013 г. Тя е резултат от усилията ни да утвърдим позицията си на клиентски ориентирана компания. Хартата е следствие на всички вътрешни програми и инициативи с клиентска насоченост, които провеждаме.

За да гарантираме удовлетвореността на нашите клиенти, ние установихме 7 общи правила, които спазваме във всеки аспект на нашия бизнес:

1. Работим така, че да дадем възможно най-бързо решение на Вашата молба за кредит. – Постигаме това обещание с помощта на оптимизирани процеси за получаване на бързи решения по Вашите искания за кредит.

2. Кредитираме Ви отговорно, като Ви подкрепяме и съветваме как да предотвратявате прекомерната задлъжнялост. – Като част от част от Пощенска банка (Юробанк България АД), нашата компания следва политиката за отговорно кредитиране, установена като един от основните ангажименти към нашите клиенти.

3. С удоволствие обясняваме, така че да получите ясна, пълна и разбираема информация. – Гарантираме прозрачност и максимална защита на Вашите интереси.

4. Уважаваме ви и се грижим за вас, дори и в трудни моменти. – Спокойствието на клиентите ни е ценно за нас и ние в ПБ Лични финанси се грижим за него, независимо от етапа на взаимоотношенията ни.

5. Изслушваме вашето мнение с внимание и го вземаме предвид в развитието на бизнеса ни. – Редовно правим проучвания на мнението на нашите клиенти, търговски партньори, лични консултанти и служители. Вследствие на резултатите от всяко проучване реализираме множество проекти за подобрение.

6. Отговаряме с готовност на всички ваши запитвания. – Предлагаме бързи и безплатни процеси за обработване на клиентски запитвания и оплаквания.

7. Поддържаме квалификацията си висока, за да можем да ви консултираме професионално и да ви обслужваме с усмивка. – Провеждаме обучения на всеки един служител на компанията, за да гарантираме неговата компетентност и информираност.

С правилата от Хартата на клиента ние от ПБ Лични финанси се стремим да запазим високото ниво на удовлетвореност на нашите клиенти и да продължаваме да Ви обслужваме качествено, бързо и с уважение, защото това е привилегия за нас!