Застраховки - сигурност за всичко

Застраховки - сигурност за всичко

Застраховка на кредитна карта

Ще защити както плащанията ти по твоята кредитна карта, така и допълнителни рискове.

Комбинирана защита

Получаваш сигурност за плащанията по потребителския ти кредит в моменти на затруднение.

Защита на плащанията

Изгодно застрахователно решение за безпроблемно изплащане при непредвидени събития.

Закрила на плащанията

Финансова стабилност при непредвидено застрахователно събитие, свързано с теб или покупката ти.