Методи на плащане

Плащане по банков път

Нови банкови сметки за погасяване на задължения към ПБ Лични финанси, считано от 01.06.2023г.:

  • За паричен кредит - IBAN: BG17BPBI99201020002000, BIC/SWIFT: BPBIBGSF
  • За кредит за покупка на стока- IBAN: BG66BPBI99201010001000, BIC/SWIFT: BPBIBGSF
  • За кредитна карта - IBAN: BG15BPBI99201060006000, BIC/SWIFT: BPBIBGSF

Плащането по кредита се отразява до 3 работни дни.