Управление на съгласия

Директен маркетинг

Може да изготвяме за Вас предложения за продукти или услуги, предлагани от нас или наши партньори, включително и чрез автоматизирано обработване на данни.

Ще Ви информираме за тях чрез съобщения на посочените канали за комуникация - поща, е-mail, смс, телефонно обаждане и други електронни съобщителни канали.

Обогатяване на данни

Може да получаваме и подобряваме качеството и точността на предоставените от Вас лични данни, включително от социалните медии, като съхраним събраната информация.

Този обмен ни дава възможност да актуализираме в случай на необходимост предоставената от Вас информация, включително от социални медии, които използвате.