Централният офис на ПБ Лични финанси с нов адрес

Централният офис на ПБ Лични финанси с нов адрес

Нов адрес - бул. Цариградско шосе 115Г, ет. 12, Бизнес център „Мегапарк“

Считано от 18 декември 2023 г., адресът на централния офис на ПБ Лични финанси, част от Пощенска банка в град София се премества от настоящия адрес Бизнес парк София, сграда 14 на адрес бул. Цариградско шосе 115Г, ет. 12, Бизнес център „Мегапарк“. 

При необходимост можете да адресирате бъдещата кореспонденция, свързана с договори, партньорски и клиентски запитваня, към новия адрес: гр. София, п.к. 1784, бул. Цариградско шосе 115Г, ет. 12, Бизнес център „Мегапарк".

Всеки друг вид кореспонденция, включително от държавни институции, моля изпращайте в Централното управление на дружеството на адрес: гр. София п.к. 1766, ул. "Околовръстен път" 260, Офис парк Пощенска банка.