Нашата дейност

Той и Тя: Различни или еднакви, когато ползват кредит?

Публикувано на 3 юли 2015 от Катя Делипавлова

Той и Тя: Различни или еднакви, когато ползват кредит?

Казват, че мъжете са от Марс, а жените от Венера, но толкова ли са различни като потребители на кредити? Различни ли са продуктите, които ползват, и начинът, по който вземат решения? Доколко и как се доверяват на различните източници на информация? Отговорите на тези и други интересни въпроси, ще ни даде Соня Пепеляшкова – Мениджър Проучвания в БНП Париба Лични Финанси:

През първото тримесечие на 2015 г. компанията проведе национално представително изследване сред населението на възраст между 20 и 75 години. За целите на проучването бяха интервюирани над 1000  мъже и жени от всички възрастови групи в цялата страна.

Кредитните продукти, които ползват Той и Тя не се различават съществено

Изследвайки всички типове кредитни продукти, става ясно, че и жените, и мъжете ползват основно потребителски кредити. 24% от мъжете и същия дял от жените изплащат потребителски кредит в момента. Мъжете обаче по-често прибягват към услугите на бързите кредити - 8% от всички мъже ползват бърз кредит, срещу 5% при жените.

Според проведеното проучване дамите се придържат към златната среда в срока на кредита. Най-предпочитания период на изплащане при 25% от жените, е между 1 и 3 години. В същото време, мъжете нямат ясно изразени предпочитания. Те ползват с еднаква честота кредитите от половин година до над 5 години.

Разглеждайки предназначението на кредитите, се вижда, че и двете групи еднакво често са ги използвали за финансиране на проекти за домакинството, като кредит за ремонт например. Когато обаче говорим за покупка на домакинска техника и оборудване, 36% от жените го правят с кредит, докато при мъжете процентът е сравнително по-нисък - 30%.

Жените предпочитат личния контакт и плащанията с касов превод

По време на проведеното за БНП Париба Лични Финанси проучване, представителите и от двата пола споделят, че използват основно каналите на продажба, които предлагат личен контакт. Но за дамите той е от изключителна важност – 96% от тях са сключили последния си договор за кредит в магазин, офис или банков клон и 3% по телефона. Това са каналите, които предлагат обслужване от консултант или оператор на компанията. И въпреки, че същите канали са предпочитани и от мъжете, все пак 3% от тях са кандидатствали чрез интернет, докато при жените този дял е почти нулев. Оказва се, че мъжете са изпреварили жените и са започнали да използват онлайн канала за усвояване на кредити. За в бъдеще обаче и двата пола демонстрират намерение да ползват Интернет, като начин за кандидатстване – съответно 5% и 6%.

Изследвайки начините на изплащане на кредити, става ясно, че и при мъжете, и при жените трите най-често използвани метода са: чрез касов банков превод, в брой в офис на компанията кредитор и чрез безкасов превод от сметка по сметка. Нежният пол обаче най-често отиват с подготвената сума в брой и я превеждат по сметка на компанията, докато противоположният пол, плащат предимно в брой, направо в офис на кредитната институция.

Мъжете са доверяват най-често на приятел

Когато говорим за вземане на решение при избора на кредитор, мъжете най-често разчитат на препоръка. 44% от мъжете, ползватели на кредити, са направили своя избор след консултация с приятел или близък.

Оказва се, че жените са по недоверчиви в това отношение – най-голям дял от тях (45%) се доверяват на собствения си предишен опит.Те са и по-недоверчиви към офертите, които получават. 50% то потребителите жени са направили сравнение с други пазарни оферти, преди да вземат окончателно решение. При „силната половина“ от потребителите на кредити, този процент е значително по-нисък – 44%.

От проучването на БНП Париба Личи Финанси става ясно, че параметрите, които влияят най-силно при избора на продукт, са на първо място приемливите лихвени нива, следвани от лесните процедури при кандидатстване и липсата на скрити условия. Това се отнася еднакво и за двата пола.

От друга страна, когато говорим за бъдещи планове, 60% от клиентите и в двете групи вероятно биха ползвали кредит отново при нужда, но 25% от жените заявяват това категорично, докато при мъжете категоричните отговори са 20%.

В стремежа си за развитие и усъвършенстване, БНП Париба Лични Финанси регулярно проучва пазара и потребителите на финансови продукти. Резултатите от тях допринасят за подобряване на продуктите и услугите, които предлагаме. Ориентираният към клиента и партньорите подход, в съчетание с нашия опит в бранша, са основата на дългосрочния пазарен успех.

Катя Делипавлова

Здравей, аз съм Катя Делипавлова

Здравей, аз съм Катя Делипавлова

Занимавам се с управление на онлайн съдържание и общности в БНП Париба Лични Финанси, България.

Как управлявам парите си?
Вярвам, че човек трябва да спазва няколко важни правила, за да се радва на стабилно финансово здраве. Най-важното за мен е да харча разумно и да не се поддавам на емоционални покупки.

Още мои публикации