Твоя бизнес

Какви ще са последиците от застаряването на населението?

Публикувано на 18 септември 2014 от Катя Делипавлова

Picture

Застаряването на населението се превръща в основно предизвикателство в глобален план, което ще има значителни икономически и социални последствия през следващите десетилетия.

Много страни в Европа отчитат бързо нарастване на средната възраст на хората. Според демографска прогноза на Световната банка, към 2020 г. средната възраст на населението в Европа ще бъде 42.2 години, докато през 2010 г. е била 39.8 години. В същото време ще се увеличи и средната продължителност на живота – от 75.34 години през 2005-2010 г. до 77.84 години през 2020-2025 г. Това означава, че ще живеем по-дълго и, че броят на хората в средна и старческа възраст ще бъде много по-голям в сравнение с останалите.

На кои сектори ще се отрази това?

Пазарът на труда ще бъде един от първите, които ще изпитат ефекта от тези промени. Намирането на работници ще става все по-трудно поради намаляването на населението в трудоспособна възраст. Това ще се отрази и на производителността на труда, а като следствие – и на икономическия растеж. Освен това, застаряващите работници ще спестяват по-малко, което ще има негативен ефект върху натрупванeтo на капитал и средства за инвестиции и така допълнително ще се забави растежът.

Повишаването на възрастта на населението ще увеличи и натиска върху публичните финанси, най-вече върху здравеопазването и социалните фондове. Увеличените разходи за пенсии и здравна грижа ще имат дългосрочен ефект върху тяхната стабилност.

Какво може да се направи?

Според Ханс Тимер, главен икономист на Световната банка за Европа и Централна Азия, всяко действие за преодоляване на негативните ефекти от застаряването трябва да бъде съобразено с реалностите в отделните държави и да бъде основано на задълбочен анализ. Според него бъдещите поколения от възрастни работници биха могли да демонстрират изключително гъвкаво и активно мислене. Ключ за това ще бъде все по-широкото сътрудничество и обмяна на опит между по-развитите в икономическо отношение страни от Западна Европа и „новите” членове на ЕС.

Как застаряването ще се отрази на бизнеса?

Освен че бизнесът ще изпитва затруднения при намирането на работна ръка, застаряването на населението ще има и редица други последствия. Възможно е да бъде засилен натиска от страна на правителствата за по-активно участие на частния сектор в осигуряването на средства за пенсии и здравеопазване.

Освен това нарастващият брой пенсионери и хора над 65 години ще доведе до значителен ръст на пазара на стоки и услуги, насочени именно към тях. Според футуриста д-р Патрик Диксън, не трябва да се пренебрегва все по-нарастващото им влияние върху пазара на стоки и услуги и заради доходите, които притежават. Д-р Диксън дава пример с Великобритания, където 75% от капитала се притежава от хора над тази възраст. А според проучване на „Deutsche Welle”, в Германия най-богатите хора са мъжете на около 60 години. Подобна тенденция се отчита в много държави в Западна Европа и Северна Америка и очакванията са, че тя ще се задълбочава.

Последиците от застаряването на населението ще доведе до промени във всички сфери на живот, а бизнесът, за да оцелее трябва да отчете тези промени и да се адаптира към тях. Това означава, че търговските стратегии трябва да бъдат насочени към потребителските нужди и поведение на по-възрастните клиенти. А те са специфични и много различни от тези на клиентите под 50 години.

Катя Делипавлова

Здравей, аз съм Катя Делипавлова

Здравей, аз съм Катя Делипавлова

Занимавам се с управление на онлайн съдържание и общности в БНП Париба Лични Финанси, България.

Как управлявам парите си?
Вярвам, че човек трябва да спазва няколко важни правила, за да се радва на стабилно финансово здраве. Най-важното за мен е да харча разумно и да не се поддавам на емоционални покупки.

Още мои публикации