Нашата дейност

Как оценяваме успеха?

Публикувано на 16 август 2016 от Катя Делипавлова

Как оценяваме успеха?

След като ви разказахме как да се подготвите за интервю в БНП Париба Лични Финанси, днес ще ви представим как се оценява трудът в компанията.

Ето какво разказва по темата Вера Минкова, мениджър „Набиране и подбор”…

За нас оценката на представянето не е просто формалност, основана на резултатите в работата. Важно е цялостното представяне на всеки един.

Как протича оценяването на служителите на компанията?

В началото на всяка година в БНП Париба Лични Финанси се провежда кампания за атестиране, която обхваща цялата компания и продължава близо два месеца. За всеки служител тя протича под формата на среща между него и прекия му ръководител, на която се поставят и индивидуални цели за следващата година. Важен елемент е очертаването на план за развитие на уменията и повишаване на знанията на всеки колега. Това е част от политиката на компанията да развива своите служители и да подпомага тяхната кариера. Затова и се обсъждат перспективите за кариерно израстване на всеки човек.

Кои са най-важните критерии?

Основните критерии, които формират общата оценка са: процентното изпълнение на заложените цели и оценка на поведенческите умения и компетенции. Защото са важни уменията и готовността на служителите да работят ефективно в екип и да съдействат за по-високи резултати на отдела, от който са част.

Как атестацията се отразява на кариерата?

Резултатът от атестацията, като крайна оценка и коментарът от прекия ръководител, могат, но не е задължително, да повлияят в случаите на вътрешна мобилност (промяна на позицията в рамките на компанията). При тях се разглежда не само кандидатурата на колегата за дадена позиция, но и резултатите от атестацията. Доброто представяне през изминалата година се отразява и на допълнителното възнаграждение, което се получава под формата на бонус за постигнати резултати.

Какви са ползите за служителя?

Служителят е равностоен участник в този процес. Освен, че получава обобщена информация за цялостното си представяне, това е и възможност да сподели своето мнение относно всички аспекти на работата и взаимоотношенията с ръководителя, колегите и компанията като цяло.

Ако и твоите приоритети са открита комуникация, постигането на високи цели и възможности за развитие, можеш да следиш свободните позиции на сайта ни.

Катя Делипавлова

Здравей, аз съм Катя Делипавлова

Здравей, аз съм Катя Делипавлова

Вярвам, че човек трябва да спазва няколко важни правила, за да се радва на стабилно финансово здраве. Най-важното за мен е да харча разумно и да не се поддавам на емоционални покупки.

Още мои публикации