Нашата дейност

Как оценяваме успеха?

Публикувано на 16 август 2016 от Катя Делипавлова

Как оценяваме успеха?

След като ви разказахме как да се подготвите за интервю в БНП Париба Лични Финанси, днес ще ви представим как се оценява трудът в компанията.

Ето какво разказва по темата Вера Минкова, мениджър „Набиране и подбор”…

За нас оценката на представянето не е просто формалност, основана на резултатите в работата. Важно е цялостното представяне на всеки един.

Как протича оценяването на служителите на компанията?

В началото на всяка година в БНП Париба Лични Финанси се провежда кампания за атестиране, която обхваща цялата компания и продължава близо два месеца. За всеки служител тя протича под формата на среща между него и прекия му ръководител, на която се поставят и индивидуални цели за следващата година. Важен елемент е очертаването на план за развитие на уменията и повишаване на знанията на всеки колега. Това е част от политиката на компанията да развива своите служители и да подпомага тяхната кариера. Затова и се обсъждат перспективите за кариерно израстване на всеки човек.

Кои са най-важните критерии?

Основните критерии, които формират общата оценка са: процентното изпълнение на заложените цели и оценка на поведенческите умения и компетенции. Защото са важни уменията и готовността на служителите да работят ефективно в екип и да съдействат за по-високи резултати на отдела, от който са част.

Как атестацията се отразява на кариерата?

Резултатът от атестацията, като крайна оценка и коментарът от прекия ръководител, могат, но не е задължително, да повлияят в случаите на вътрешна мобилност (промяна на позицията в рамките на компанията). При тях се разглежда не само кандидатурата на колегата за дадена позиция, но и резултатите от атестацията. Доброто представяне през изминалата година се отразява и на допълнителното възнаграждение, което се получава под формата на бонус за постигнати резултати.

Какви са ползите за служителя?

Служителят е равностоен участник в този процес. Освен, че получава обобщена информация за цялостното си представяне, това е и възможност да сподели своето мнение относно всички аспекти на работата и взаимоотношенията с ръководителя, колегите и компанията като цяло.

Ако и твоите приоритети са открита комуникация, постигането на високи цели и възможности за развитие, можеш да следиш свободните позиции на сайта ни.

Катя Делипавлова

Здравей, аз съм Катя Делипавлова

Здравей, аз съм Катя Делипавлова

Занимавам се с управление на онлайн съдържание и общности в БНП Париба Лични Финанси, България.

Как управлявам парите си?
Вярвам, че човек трябва да спазва няколко важни правила, за да се радва на стабилно финансово здраве. Най-важното за мен е да харча разумно и да не се поддавам на емоционални покупки.

Още мои публикации