Нашата дейност

Доволен ли е бизнесът от уменията на младите?

Публикувано на 24 април 2017 от Кристиана Банкова

Доволен ли е бизнесът от уменията на младите?

Дали обучението, което получаваме в университета ще ни помогне за бъдещата кариера е много важен въпрос. Ето какво мислят работодателите.

Днес ще ти разкажем за проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) за качеството на образованието и за това от какви хора ще се нуждае бизнесът. То е проведено в началото на тази година и може да служи като добър ориентир какви знания и умения трябва да развият младите хора по време на следването си.

Кои са най-големите пропуски?

За над 80% от участниците в проучването, липсата на професионална подготовка е най-големият пропуск при обучението на младите хора. Около 40% от анкетираните мениджъри смятат, че завършващите висше образование нямат достатъчно умения за работа в екип, а 33% са установили съществени пропуски при езиковата подготовка. Близо една трета пък са на мнение, че придобитите знания са силно теоретични и, че се наблюдава липса на практическа подготовка. Оказва се, че за 28% от участвалите в проучването мениджъри, младите нямат базови икономически познания, което е сериозен недостатък при кандидатстване за експертни позиции или за работа, в който и да е бизнес сектор.

Най-добра е подготовката по отношение на използването на информационните технологии. Едва 11% от мениджърите отчитат съществени пропуски при компютърната подготовка. Вероятно те се касаят най-вече до използването на специализиран софтуер като ERP системи или специфични програми, разработени специално за дадена компания или сектор.

Как работодателите повишават квалификацията?

Над половината от анкетираните ръководители са посочили, че новопостъпилите хора преминават специализирани обучения, свързани с дейността на компанията. Това е съвсем естествен подход, който се прилага от много големи компании с цел по-бързото въвеждане на служителите в конкретната работна среда. Например, всеки наш нов служител преминава въвеждащи обучения, които траят между 3 и 6 седмици след постъпването му на работа в БНП Париба Лични Финанси.

Фирмите, които инвестират в служителите си, текущо организират обучения за повишаване на знанията. Една от основните причини за това, посочена от 41% от участниците в проучването е, че младите хора не са получили достатъчно или актуални знания в университета. Едва 8% от работодателите са заявили, че не са инвестирали в допълнителни обучения.

Важно е човек отрано да се ориентира какво иска да работи и не само да инвестира в квалификацията си в университета, но да проявява инициатива и сам да търси възможности за развиване на своите знания и умения. Това не само ще направи по-лесно намирането на работа, но и ще отвори вратите за по-добри позиции. А ако искаш да се развиваш във финансовия сектор, виж какви умения трябва да притежаваш за успешна кариера във финансовия сектор.

Кристиана Банкова

Здравей, аз съм Кристиана Банкова

Здравей, аз съм Кристиана Банкова

Здравей, казвам се Кристиана Банкова.

Как управлявам парите си?

Ефективното управление на личните финанси е значителна част от ежедневието на всеки човек. За мен най-важно е винаги да имам резерв от спестени средства, за да мога да посрещам извънредните ситуации без затруднение.

Още мои публикации