Нашата дейност

5 неща, които да провериш за застраховката при избора на кредит

Публикувано на 13 юли 2016 от Лили Николова

5 неща, които да провериш за застраховката при избора на кредит

Нашият Експерт Застрахователни продукти Светла Ташева разказва какво е важно да проверим при избора на застраховка по кредита.

В днешно време темата за кредитите е толкова актуална, че дори не се сещам за домакинство сред познатите ми, в което поне един от членовете му да няма или да не е имал кредит.  А при избора на заем водещото за повечето хора е лихвеният процент. Но има и други фактори, които трябва да вземеш предвид. Един от тях е застраховката по кредита.

Застраховането не е от най-приятните теми, тъй като е свързана с настъпването на нежелани събития в живота ни, но все пак нека не забравяме, че основната цел на застраховката е да ни помогне да преминем през не толкова приятните моменти по-лесно от гледна точка на финансите ни. За мен това е същото като здравното осигуряване. Плащаме осигуровките си не защото очакваме да се разболеем, а за да сме по-спокойни, ако това се случи.  Или като застраховката на автомобила. Не желаем да се случи инцидент, но сме по-спокойни, че има кой да покрие пълните или част от разходите.

Има 5 основни неща, свързани със застраховката, за които съветвам да попиташ и провериш при избора на кредит или кредитна карта:

     1. Попитай дали застраховката е задължителна или доброволна. Тази информация може да провериш и в Стандартния европейски формуляр, който кредиторът е задължен да ти предостави при кандидатстването за кредит. В случай, че застраховката е задължителна, то имаш право да избереш при кой застраховател да я сключиш.

     2. Провери какви са рисковете, които се покриват от застраховката. Има пакети, които покриват само риска, свързан с живота, но има и такива, които покриват нежелана безработица, продължителен болничен, хоспитализация и други рискове.  В някои компании дори може да избираш между няколко застрахователни програми, в които са включени различни рискове.

     3. Цената на застраховката е пряко свързана с рисковете, които са включени, размерът на кредита и неговата продължителност. Сравнение само по критерия „цена“ според мен не е достатъчен. Обърни внимание и на покритите рискове, както и на обезщетението, което Застрахователят би изплатил в случай на щета.

     4. Метод на плащане на застраховката също е важно да бъде уточнен още при кандидатстването за кредит. Съществуват 2 вида: финансирана и месечна. И двата вида се плащат като част от месечната вноска по кредита, но основната разлика е, че финансираната застраховка е дължима в пълния си размер и оставаш застрахован за част от покритията до края на първоначалния матуритет, а месечната приключва с последната вноска по кредита.  Имай предвид, че видът на застраховката се определя от финансовата институция и Застрахователя и зависи от размера и продължителността на кредита.

     5. Провери също какви са изключващите клаузи по застраховката (случаите, в които Застрахователят няма да одобри щетата). Например, една такава клауза при риск безработица е прекратяването на трудовото правоотношение по взаимно съгласие. По една или друга причина служителят се съгласява и ако има застраховка се оказва, че не може да се възползва от нея за това събитие.  Тази информация, макар да не влияе толкова пряко, ще направи избора ти по-информиран и ще знаеш кои са спецификите на продукта, който да закупиш.

И накрая, преди да сключиш договор за кредит, не пропускай да прочетеш Сертификата и Общите условия по застраховката, ако имаш такава. Това ще те направи по-информиран и по-лесно ще можеш да вземеш решение.

За улеснение на нашите клиенти,  различните видове застраховки, които предлагаме са подробно описани на нашия сайт и можеш да се запознаеш с техните характеристики.


Лили Николова

Здравей, аз съм Лили Николова

Здравей, аз съм Лили Николова

Занимавам се с управление на онлайн съдържание и рекламни проекти в ПБ Лични финанси.

Как управлявам парите си?

Доброто планиране и умелото харчене винаги ми помагат да поддържам баланс. Така мога да посрещна всякакви ситуации без затруднение за разполагаемия ми бюджет.

Още мои публикации