Whistleblowing

В ПБ Лични финанси прозрачността и етичният стандарт са от съществено значение. Разкриването на евентуални нарушения и нередности има ключова роля в осигуряването на здрава и отговорна корпоративна култура 

Всеки сигнал ще бъде сериозно разглеждан и анализиран като създаваме сигурна среда, в която вашето идентифициране и информацията, която предоставяте, се третират строго конфиденциално.

Каналите поместени по-долу са предназначени за подаване на сигнали за нарушения в обхвата на чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на лицата подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушени (ЗЗЛПСПОИН).

Ако сте клиент и искате да съобщите за недоволство или оплакване от обслужване, моля, свържете се с нас на contacts@pbpf.bg. Ако попадате към изброените по-долу случаи в списъка, моля да използвате някои от следните контакти. 

Често задавани въпроси