Нашата дейност

Застраховка „Гражданска отговорност“ – как и къде?

Публикувано на 10 февруари 2021 от Мария Христова

Застраховка „Гражданска отговорност“ – как и къде?

Отблизо с новия ни застрахователен продукт.

Затраховката „Гражданска отговорност“ е в челните места на списъка с дейности при покупка или обслужване на автомобил. Всеки знае важността и задължителния й характер, затова тя трябва да бъде планирана в личния бюджет на собствениците на автомобили.

Нека да те запознаем отблизо с новия застрахователен продукт на БНП Париба Лични Финанси, съвместно с Булстрад Виена Иншурънс Груп, а именно „Гражданска отговорност на автомобилистите“.

Какво покрива застраховката?

Обект на застраховката реално е отговорността ти към трети лица за вреди, свързани с управлявания от теб автомобил. Покритието е за причини, които могат да доведат до:

· Неимуществените и имуществените вреди в резултат на телесно увреждане или смърт.

· Вреди на чуждо имущество.

· Пропуснатите ползи, представляващи пряк и непосредствен резултат от увреждането и разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция по тези вреди, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахованото лице.

Какво не покрива застраховката?

Много важно е да знаеш, освен какво включва застраховката ти, но и какво не покрива. И ако си добре информиран за това, ще можеш да реагираш адекватно при произшествие на пътя, без да се притесняваш.

Застраховката „Гражданска отговорност“ НЕ покрива вреди като:
· Претърпени от виновния водач на автомобила.
· Причинени на имуществото на член на семейството на застрахования.
· Причинени на МПС, управлявано от виновния водач, както и за вредите, нанесени на имущество, превозвано с това МПС.
· Екологични вреди, представляващи заразяване или замърсяване на околната среда съгласно Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.
· Произтичащи от загуба или унищожаване на пари, бижута, ценни книжа, всякакви видове документи, марки, монети или други подобни колекции.

Кой има право на обезщетение? 

Застраховката „Гражданска отговорност“ покрива отговорността към всяко увредено трето лице. Покритието по полицата не може да бъде ограничено, дори ако третото лице знае или е длъжно да знае, че водачът е бил в пияно състояние или под въздействието на друго упойващо вещество по време на пътнотранспортното произшествие.

Срок на застраховката

У нас застраховка „Гражданската отговорност“ се сключва в срок от 1 година. Можеш да я платиш наведнъж или на вноски. Неудобството при разсроченото плащане е, че може да пропуснеш датата за плащане на вноска и, че ще трябва на всеки заплатен период да подменяш стикера на стъклото с новия. Така има опасност и да забравиш да го направиш, докато при заплащането еднократно поставяш стикер веднъж и забравяш за този ангажимент.

Може да сключиш своята застраховка „Гражданска отговорност“  в удобен офис на БНП Париба Лични Финанси, където ще получиш ясни условия, прозрачност и професионализъм.

Мария Христова

Здравей, аз съм Мария Христова

Здравей, аз съм Мария Христова

Занимавам се с маркетинг и рекламни проекти в БНП Париба Лични Финанси.

Как управлявам личните си финанси?
Вярвам, че управлението на личните финанси е философия. За да я разбереш напълно, трябва да се потопиш дълбоко.

Още мои публикации