Нашата дейност

За какво и колко големи потребителски кредити теглят българите?

Публикувано на 12 декември 2016 от Лили Николова

За какво и колко големи потребителски кредити теглят българите?

Обзорът „Потребителският кредит на българина“ показва, че хората най-често търсят финансиране за …

Кои са топ проектите?

В периода май-ноември 2016 г. хората най-често са кандидатствали за потребителски кредити за ремонт на дома, обединяване на задължения и покупка на употребяван автомобил. Сред другите цели са пари в брой, лечение, покупка на обзавеждане, почивки, ремонт на кола и така нататък.

Молбите за кредити за ремонт са 38,6% от общия обем запитвания, получени от компанията. Този продукт е много популярен, тъй като хората могат да финансират множество дейности като вътрешни ремонти, изолация, подмяна на дограма, ремонт на покрив и други.

Ръстът на дела на молбите за кредити за консолидация от 17,2% на 22,9% показва, че все повече хора рефинансират заемите си при по-добри условия. Клиентите могат да комбинират всички свои плащания в една вноска, да редуцират размера на месечните си плащания и да изберат удобна падежна дата, според времето на получаване на заплата. С този продукт се избягва и плащането на такси за превод към различни институции като банки, лизингови компании и други. Всичко това води до оптимизация на семейния бюджет и личното време, тъй като плащането на няколко вноски означава повече такси и различни дати за превод на сумите.

В новото издание на обзора „Потребителският кредит на българина“, покупката на употребяван автомобил влезе в топ 3 на проектите, за които се кандидатства за финансиране. Така бяха изместени заемите за пари в брой, които вече са на четвърта позиция. Това показва, че хората все повече ползват алтернативни финансови продукти като специализирания кредит на БНП Париба Лични Финанси, България „3+“. Той е разработен с цел финансирането на покупка на коли втора ръка и постепенно измества лизинга.

Какви са средните суми?

Българите кандидатстват за кредити за ремонт на средна стойност 4 789 лева, което е ръст от 733 лева или 18% на годишна база. В новото издание на обзора, средната сума на молбите за кредити за консолидация е 6 650 лева, докато в периода май-ноември 2015 г. беше 5 325 лв. Освен това се наблюдава ръст от 6,96% на средния размер на молбите за пари в брой, като търсената сума достигна 3 426 лева.

Според експертите на компанията, ръстът на молбите е знак, че потреблението расте. Българите се чувстват по-уверени по отношение на личните си финанси и кандидатстват за по-големи кредити за финансиране на сериозни проекти като ремонт на дома, покупка на по-скъпа кола или обединяване на задължения при по-изгодни условия.

Това са топ проектите, за които хората са търсели финансиране през периода май-ноември 2016 г. За повече информация, виж обзора „Потребителският кредит на българина“.

Лили Николова

Здравей, аз съм Лили Николова

Здравей, аз съм Лили Николова

Занимавам се с управление на онлайн съдържание и рекламни проекти в ПБ Лични финанси.

Как управлявам парите си?

Доброто планиране и умелото харчене винаги ми помагат да поддържам баланс. Така мога да посрещна всякакви ситуации без затруднение за разполагаемия ми бюджет.

Още мои публикации