Твоя бизнес

В кои страни изнася българският бизнес?

Публикувано на 18 август 2015 от Янита Минкова

В кои страни изнася българският бизнес?

През първите пет месеца на 2015 г. българският износ отбелязва ръст от 11.6% на годишна база. Стойността на експортираните от страната стоки е над 18 млрд. лева. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Къде изнасяме?

Според данните на националната статистика, близо 70% от българския износ за държави-членки на ЕС е към Германия, Италия, Румъния, Белгия и Франция.
На годишна база нараства и експортът към страни извън ЕС като увеличението е с 12.2%.

Значителен ръст отбелязва износът на стоки към страните от Балканския полуостров. Например към Турция увеличението е с 10.8%, към Сърбия с 29.4%, към Македония – 5.2%, към Албания – 18.1%, към Босна и Херцеговина – 68.2%.
Спад има при експорта на стоки към Русия и Казахстан, съответно с 25.9% и 29.5%. Понижението на търговския обмен с Русия се обяснява със санкциите, наложени от ЕС и САЩ, които силно ограничават стокообмена между страната и държавите-членки на ЕС.

Какво изнасяме?

Данните на НСИ показват, че има ръст на износа на готови продукти, произведени от български фирми. Според експерти, това е добър знак, тъй като тази продукция е с по-голяма добавена стойност за родната икономика.
При износа на храни и животни, увеличението е с 18.1%, в сектора „Машини и оборудване” – 15.4%, а при „Химични вещества и продукти” – 13.1%.

Колко сме внесли?

Като цяло търговското салдо на България е отрицателно. За периода януари - май 2015 г. отрицателната стойност е 2 661.4 милиона лева, което е с 1 401.6 милиона лева по-малко от салдото за първите пет месеца на 2014 година.
Според националната статистика през първите пет месеца на годината в България са внесени стоки на стойност 21 милиарда лева, което е ръст от 4.4% на годишна база. Само през май импортът се оценява на 4.2 милиарда лева – увеличение с 1.2% спрямо месец май 2014 г.

Растящият износ е добра новина за развитието на страната, тъй като е знак за повишаване на конкурентоспособността на икономиката. По-голямото търсене на експортни продукти и суровини ще доведе и до разкриване на нови работни места, което е свързано с увеличаване на доходите и покупателната способност на населението и допълнително ще стимулира ръста на БВП.

Янита Минкова

Здравей, аз съм Янита Минкова

Здравей, аз съм Янита Минкова

Заемам позицията специалист маркетинг и комуникации в БНП Париба Лични Финанси, България.

Как управлявам парите си?

Когато става въпрос за управление е нужно постоянство и баланс. Още повече, когато става въпрос за пари. Съчетавайки двете, знам, че каквото и да стане няма да има изненади. 

Още мои публикации