Твоя бизнес

Увеличават ли се доходите и разходите на българите?

Публикувано на 16 ноември 2015 от Янита Минкова

Увеличават ли се доходите и разходите на българите?

Според последните данни и анализи на Националния статистически институт (НСИ) през второто тримесечие на годината българите са харчили повече, отколкото са получавали.

Освен, че разходите са се увеличили, се наблюдава и увеличение на доходите от работна заплата и пенсии. Покачват се и всички разходи с изключение на тези за транспорт, показват данните на НСИ.

Доходите на домакинствата

В средата на годината доходът на един член от домакинство се е увеличил с 3,7% спрямо същия период на 2014 г. и е 1 203 лева. Според НСИ на годишна база е нараснал доходът от работна заплата с 5,1% - от 640 на 673 лева, и от пенсии с 5,1% - от 305 на 320 лева. Намалява доходът от самостоятелна заетост с 1,6% - от 86 на 84 лева. Доходите от социално осигуряване и социални помощи остават без промяна и са 44 лева.

Разходите на домакинствата

Според НСИ за второто тримесечие на годината общият разход на човек от домакинство е 1 093 лева. Той се е увеличил със 7,9% спрямо същия период на миналата година. Най-големи са разходите за хранителни продукти, които представляват 33,7%, следвани от тези за дома с 16,6%, и разходите за транспорт и съобщения, които са общо 11,5% от всички.

Една от основните причини за увеличаването на разходите е поскъпването на някои от основните храни и услуги. Основните хранителни продукти са се увеличили общо с 3,7%, а сметките за вода, електричество, отопление, обзавеждане и поддържане на дома са нараснали с 18,6%. Най-малко е увеличението на разходите за облекло, което е 5,7% за второто тримесечие на 2015 г. в сравнение със същия период на 2014 г.

Увеличаването на потреблението се отразява и на ръста на онлайн търговията у нас и промяната на потребителските навици през последното десетилетие.

Янита Минкова

Здравей, аз съм Янита Минкова

Здравей, аз съм Янита Минкова

Заемам позицията специалист маркетинг и комуникации в БНП Париба Лични Финанси, България.

Как управлявам парите си?

Когато става въпрос за управление е нужно постоянство и баланс. Още повече, когато става въпрос за пари. Съчетавайки двете, знам, че каквото и да стане няма да има изненади. 

Още мои публикации