Твоя бизнес

Растат ли доходите и разходите на българите?

Публикувано на 16 май 2017 от Кристиана Банкова

Растат ли доходите и разходите на българите?

През миналата година доходът на българските домакинства е нараснал с 4,3% в сравнение с 2015 г. В същото време разходите са се увеличили с 1,9%, показват данните на НСИ.

Според информацията на Националния статистически институт (НСИ), през 2016 г. средният доход на лице от домакинство в България е бил 5 167 лева. За сравнение, през 2015 г. цифрата е 4 954 лева, а изменението е с 4,3%. Данните за миналата година показват значителен ръст на доходите в сравнение с предкризисната 2008 г., когато един член на домакинство е получавал средно 3 748 лева.

Заплатата е основния източник на доход

Най-голям дял при формирането на средния доход на българите заема работната заплата с 54,3% или 2 807 лева. На второ място са пенсиите с 27,7% или 1 432 лева. На трета позиция са приходите от самостоятелна заетост, които осигуряват 319 лева към средния доход на член на домакинство, което е 6,2%. През 2016 г. повишението на дохода от работна заплата е 3% спрямо 2015 г. В сравнение с 2008 година ръстът е 47%.

Как се изменят разходите на домакинствата?

Ръстът на разходите е по-нисък в сравнение с този на приходите. За 2016 година средните разходи на лице от домакинство са 4 755 лева или 82,6% от общия доход. Това представлява ръст от 1,9% спрямо 2015 г.

Най-много пари хората са отделяли за храна и безалкохолни напитки – средно 1 464 лева или 30,8% от разходите си. На второ място са разходите за жилището, електроенергия, гориво и други битови сметки, които представляват 14,3% или 681 лева средно на член на домакинство. Третото по значимост перо в разходите е за транспорт с 6,9% или 326 лева средно на човек от домакинство. Разходите за здраве са на четвърто място с 5,5%.

Според експертите на НСИ, през 2016 г. разходите, свързани с жилището и поддръжката на дома са се увеличили с 2% спрямо 2015 година. В сравнение с 2008 г. тези разходи са се увеличили 1,5 пъти, което се дължи предимно на разходите за електроенергия и горива.

 С повишаването на доходите на домакинствата и намаляването на общия дял на разходите в семейния бюджет се очаква, че хората постепенно ще започнат да потребяват и спестяват повече. Също така българите са все по-уверени да реализират големи проекти, включително и с помощта на потребителски кредити, като ремонт на дома или покупка на автомобил. Това ще даде сериозен тласък на потреблението, което ще бъде основният двигател за засилване на икономиката.

Кристиана Банкова

Здравей, аз съм Кристиана Банкова

Здравей, аз съм Кристиана Банкова

Здравей, казвам се Кристиана Банкова.

Изпълнявам длъжността експерт управление на съдържание и рекламни проекти в БНП Париба Лични Финанси.

Как управлявам парите си?

Ефективното управление на личните финанси е значителна част от ежедневието на всеки човек. За мен най-важно е винаги да имам резерв от спестени средства, за да мога да посрещам извънредните ситуации без затруднение.

Още мои публикации