Нашата дейност

„Практични финанси“ с БНП Париба Лични Финанси

Публикувано на 30 септември 2020 от Мария Христова

„Практични финанси“ с БНП Париба Лични Финанси

Учебната програма „Практични финанси“ цели да създаде в учениците стабилна финансова грамотност.

Щастливи сме да  споделим подкрепата и участието на БНП Париба Лични Финанси в програмата „Практични финанси“, стартирана от Джуниър Ачийвмънт България. Нашата компания се включва за поредна година в проекта като активно помага за повишаването на финансовата грамотност на подрастващите.

Учебната програма е пряко обвързана с обучението по технологии и предприемачество в VІІІ и ІХ клас. Тя надгражда и разширява компетентностите и спомага за изграждането им, като се поставя специален акцент върху инициативността и предприемчивостта.

По-конкретно, тя допълва изучаваното по технологии и предприемачество в VІІІ и ІХ клас и разширява обхвата на изучаваните понятия в областите на компетентност „Образование и кариера“ и „Икономика“, като поставя акцент върху кариерното ориентиране и връзката между образование и доходи, както и управлението на личните финанси.

Учебната програма по „Практични финанси“ доразвива „Лични финанси“ – образователна програма на Джуниър Ачийвмънт България, предназначена за разширена или допълнителна подготовка на ученици от VІІІ клас.

Така се осъществява приемственост с обучението по предприемачество в първи гимназиален етап в частта, свързана с финансовата грамотност, като усвоените знания, умения и отношения се разширяват, надграждат и задълбочават. Учениците разпознават начините, по които финансовите им избори влияят върху качеството им на живот.

Целите, които програмата си поставя, са:

> Да разшири придобитите знания за кръгообразния поток на икономическата дейност и ролята на домакинствата.
> Да формира умения за отчитане на финансовите измерения при целеполагане и планиране.
> Да развие придобитите знания и умения за управление на личните финанси във всички техни аспекти – печелене на доходи, спестяване и инвестиране, бюджетиране, поемане на дълг, управление на риска, планиране на пенсионни доходи и разумно потребление.
> Да надгради на уменията за кариерно ориентиране.

Водещите подходи на обучение следват модела на Джуниър Ачийвмънт, а именно – учене чрез практика; учене чрез преживяване и смесено обучение (blended learning) и привличане на хора от бизнеса в учебния процес за осъществяване на връзка между изучаваното в училище и реалния живот.

През тази учебна година в 34 класа в страната за трета поредна година се провежда програмата „Практични финанси“. Над 800 са учениците, до които достига, в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Кърджали, Габрово, Благоевград, Разлог,  Пазарджик, Вършец, Враца, Тетевен, Пирдоп, Търговище, Елин Пелин, Вълчи дол, Монтана, Лом, Плевен и с. Черни Осъм, област Ловеч.

34 учители, обучени в преподаване на практическия курс по лични финанси водят предмета, а във всеки от класовете са предвидени между две и пет посещения от бизнес ментори от компаниите, осигуряващи и финансиране за реализацията на курса – една от които и БНП Париба Лични Финанси.  

Как се включихме в проекта?

През юни се проведе дигитална образователна надпревара по проекта „Практични финанси“, в която Людмила Петрова, мениджър „Оперативен маркетинг“ на БНП Париба Лични Финанси, се включи като ментор.

15 отбора представиха своите решения на поставения казус, който търси иновативни продукти и услуги за личните финанси при кризисни ситуации. Всички екипи демонстрираха върхови знания в областта на управлението на личните финанси и по темите кредитиране, електронни разплащания, пенсионно осигуряване и живото застраховане, като предложиха иновативни продукти в помощ на хората.

БНП Париба Лични Финанси, България подкрепя реализацията на проекта не само с финансови средства, но и като осигурява доброволци, които се включиха в преподаването.

Петнадесет експерта от компанията споделиха своите знания и дадоха ценни съвети на учениците как по-добре и по-отговорно да управляват парите си.

Подкрепата за проекта "Практични финанси" е естествено продължение на политиката на компанията ни за отговорно кредитиране, както и на усилията й в посока предоставяне на полезни съвети, свързани с управлението на личните финанси.

Инициативата е изключително успешна и се радва на много последователи. Управлението на финанси е една неизчерпаема тема за дискусия, а удовлетворението е именно от неспирния интерес на подрастващите.

Мария Христова

Здравей, аз съм Мария Христова

Здравей, аз съм Мария Христова

Занимавам се с маркетинг и рекламни проекти в БНП Париба Лични Финанси.

Как управлявам личните си финанси?
Вярвам, че управлението на личните финанси е философия. За да я разбереш напълно, трябва да се потопиш дълбоко.

Още мои публикации