Нашата дейност

Повишава ли се финансовата ни грамотност

Публикувано на 19 януари 2017 от Кристиана Банкова

Повишава ли се финансовата ни грамотност

Както вече ви разказахме, отбелязахме 15-ия рожден ден на компанията с конференцията 15 Ярки идеи. Днес ви представяме най-интересното от първия панел,който беше посветен на „Личните финанси и финансовата грамотност на българина“.

В него взеха участие изтъкнати експерти в областта като Константин Арабаджиев, член на Комисията за защита на потребителите, Деян Василев, Изпълнителен директор на moitepari.bg, Тихомир Тошев, кредитен консултант, Росица Вартоник, Изпълнителен директор на „Инициатива за финансова грамотност“ и Стойне Василев, финансов коуч и собственик на smartmoney.bg. Те дискутираха по теми като:

- познания за личните финанси и финансова грамотност на българите – каква информация търсят по финансови теми, познават ли финансовите продукти, могат ли да управляват разумно личния си бюджет, доколко са информирани за правата и задълженията си като клиенти на финансовите институции;

- стъпки за повишаване на финансовата грамотност – инициативи и ролята на участниците на пазара;

- добри практики и предизвикателства в потребителското кредитиране.

Общото мнение на участниците беше, че компаниите в сектора стават все по-отговорни към своите клиенти и това дава положително отражение на пазара. Според г-н Арабаджиев, „По-голямата част от компаниите на пазара спазват правата на потребителите.“ Той беше подкрепен от Тихомир Тошев според когото: „Компаниите за кредитиране стават все по-отговорни в оценка на кредитоспособността на клиентите си и това води до по-малък процент лоши кредити от периода 2004-2008 г.“ Важна част от този процес е подобряването на офертата и предоставянето на колкото е възможно повече информация на потребителя. Наблюденията на финансовия коуч Стойне Василев показват, че „През последните години продуктите в потребителското кредитиране стават все по-стегнати, все по-прозрачни и това позволява те по-лесно да се сравняват.“

Разбира се, важна част от дискусията беше темата за финансовата грамотност на българите. Участниците се обединиха около тезата, че тя се повишава, но все още има какво да се направи, за да бъдат хората по-информирани и по-спокойни при ползването на финансови продукти. Според Константин Арабаджиев „в последните години има подобряване на грамотността на българските потребители във връзка с получаването на финансови услуги“. Това безспорно е добра новина, но г-жа Вартоник добави, че „трябва наистина да се положат сериозни усилия, които изискват и мащабност и последователност и дългосрочност, което е обвързано с национална политика в областта.“ Много важен аспект беше изтъкнат от Деян Василев. Според него „трябват образование и грамотност, но все пак 15% са познания и експертност, а 85% са навици.“

Това означава, че усилията за повишаване на финансовата грамотност трябва да са ежедневни. Можеш да направиш първите си стъпки като започнеш да си водиш личен бюджет или виж какво трябва да знаеш, за да изтеглиш изгоден потребителски кредит.

Кристиана Банкова

Здравей, аз съм Кристиана Банкова

Здравей, аз съм Кристиана Банкова

Здравей, казвам се Кристиана Банкова.

Как управлявам парите си?

Ефективното управление на личните финанси е значителна част от ежедневието на всеки човек. За мен най-важно е винаги да имам резерв от спестени средства, за да мога да посрещам извънредните ситуации без затруднение.

Още мои публикации