Нашата дейност

Какво означава да си вътрешен обучител?

Публикувано на 31 май 2017 от Кристиана Банкова

Какво означава да си вътрешен обучител?

Редовно организираните обучения за повишаване на квалификацията са една от причините БНП Париба Лични Финанси да е предпочитан работодател. Днес ще ти представим трима наши колеги, които отговарят за вътрешно-фирмените тренинги в компанията.

Както сме ти разказвали в блога, обучението е важен фактор за успешна кариера. За разработването и провеждането им ползваме услугите както на външни консултанти, така разчитаме и на собствен ресурс. Наши колеги са пряко ангажирани с повишаването на квалификацията на служителите на компанията. Ползата от това е за всички. Вътрешните обучители на компанията могат да предадат знанията и опита си, а обучаемите получават полезни знания „от извора“ и решения на реални казуси, с които могат да се сблъскат в работата си от колеги, които познават работата им много добре и имат практически опит на същите позиции.

Гостуват ни…

Днес ще ти представим трима вътрешни обучители на БНП Париба Лични Финанси.

Ванина Кукова е Експерт обучения за Оперативен отдел. Тя е в компанията от 2008 г., а първата ѝ позиция е Оператор телефонно събиране. Според нея без тази позиция „Успехът на бизнеса не би бил възможен“. Ива Костова е Експерт oбучения в бизнес линия Директни продажби. Тя е част от БНП Париба Лични Финанси от август 2006 г., когато е започнала като Кредитен Консултант в клоновата мрежа на отдел Продажби. Първите ѝ работни места са в офисите в Бизнес Парк Младост и в центъра на София. Людмила Борисова също е Експерт обучения в бизнес линия Директни продажби. И тя е от колегите с дълъг стаж в компанията, започнала през 2008 г. като Кредитен консултант в Индиректни продажби и по-специално в магазин за бяла и черна техника със силно конкурентно присъствие.

Какво е да си вътрешен обучител?

За Ванина: „Това е човекът с алтернативите и на крайностите. Той е винаги готов да помогне на колегите си, защото това е основната му мисия“. Според Ива най-важно в мисията на обучителя е: „Да се съчетават и балансират бизнес целите и спецификите на бизнеса с очакваните знания и умения, които трябва да имат служителите, за да се постигнат успешни резултати.“ Тя допълва, че един обучаващ трябва задължително да погледне от няколко страни, но най-вече да мисли как ефектът от обучението ще рефлектира върху крайния клиент. А Людмила добавя, че човекът на тази позиция трябва да изгражда и надгражда, за да се постигнат добри резултати.

И трите дами споделят, че зад всяко успешно обучение се крият много часове предварителна подготовка. Това означава задълбочено проучване на трудностите на обучаемите, запознаване със специализирана литература по темата и избиране на подходящи казуси, които да бъдат обсъдени и дискутирани по време на обученията. А най-голямо удовлетворение получават, когато видят че „клиентите“, т.е. колегите, са доволни и, че времето отделено за тренинга е било полезно.

Кои са най-големите предизвикателства?

Голямото предизвикателство пред Ванина е да бъде все по-добра в това, което прави. Позицията на вътрешен обучител предизвиква Ива с: „Динамичната бизнес обстановка и променящите се клиентски очаквания и изисквания“. Тя казва, че обучителите трябва да помислят какви теми за обучения да предложат, за да развият точните умения у колегите, благодарение на които те да отговорят на средата и клиентите. Людмила открива предизвикателството в това, че „Всеки ден е различен и крие нови възможности и постоянни срещи с много и различни хора“. Но това е хубаво, защото  всяка среща, всяко ново предизвикателство дават възможност за трупане на опит и за учене от знанията на останалите.

Днес ти представихме колегите, които отговарят за вътрешните обучения в компанията. Техните усилия са една от многото причини защо да избереш БНП Париба Лични Финанси за старт на кариерата си.

Кристиана Банкова

Здравей, аз съм Кристиана Банкова

Здравей, аз съм Кристиана Банкова

Здравей, казвам се Кристиана Банкова.

Изпълнявам длъжността експерт управление на съдържание и рекламни проекти в БНП Париба Лични Финанси.

Как управлявам парите си?

Ефективното управление на личните финанси е значителна част от ежедневието на всеки човек. За мен най-важно е винаги да имам резерв от спестени средства, за да мога да посрещам извънредните ситуации без затруднение.

Още мои публикации