Нашата дейност

Как да впечатлиш експертите по подбор на БНП Париба Лични Финанси?

Публикувано на 14 юли 2016 от Катя Делипавлова

Как да впечатлиш експертите по подбор на БНП Париба Лични Финанси?

Отговорът ще получиш директно от Вера Минкова, мениджър „Набиране и подбор” в БНП Париба Лични Финанси. А съветите й ще ти помогнат да се представиш отлично на интервюто за работа в компанията.

Първоначалният подбор

За нас всяка фаза от процеса на кандидатстване за нова работа е изключително важна. Затова внимателно гледаме CV-то на всеки кандидат. Това ни помага да поканим на интервю тези, които имат реален шанс да продължат напред.

Още в този начален подбор търсим индивидуално отношение и знаци, че кандидатът не просто кандидатства по поредната обява, а е изпратил документи до компания, за която наистина иска да работи.  За голяма част от позициите мотивационното писмо не е задължителен документ при кандидатстване, но ако го има оценяваме, когато не е написано по шаблон.  

Интервюто

Много добро впечатление прави, когато кандидатът не закъснява и е подготвен за срещата ни. Това означава да помни описанието на позицията в обявата, да си е подготвил въпроси и да си е „написал домашното” – да е потърсил информация за компанията, сектора. Това показва заинтересованост.

Разговор, а не монолог

Интервюто не трябва да е монолог от страна на интервюиращия. Успешните кандидати не се притесняват да задават въпроси за всичко – компанията, работата, възможностите за развитие и така нататък. За нас няма забранени въпроси и винаги се радваме да дадем допълнителна информация. В такъв диалог кандидатът може да даде примери от опита си, което ще ни покаже че притежава уменията и знанията, описани в CV-то му.

Кои са най-големите грешки?

За мен един човек не трябва да се представя за нещо, което не е, и затова съветвам кандидатите да бъдат себе си. Лошо впечатление прави и ако човек не се появи на интервюто. На всеки може да се наложи промяна в графика и е по-добре да се обади и да насрочим нова среща, отколкото просто да ни пренебрегне.

И още нещо… за политиката ни по подбор

В политиките на групата на БНП Париба като основен принцип е залегнало изискванието за равнопоставеност и недискриминация в процеса на подбор.

При обявяване на свободна работна позиция не могат да се поставят изисквания, свързани с пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци.

В БНП Париба Лични Финанси, България работят 1200 служители в цялата страна, а ако и ти искаш да се развиваш в сферата на финансите и да черпиш опит от най-добрите в бранша, можеш да следиш свободните позиции на сайта ни.

Катя Делипавлова

Здравей, аз съм Катя Делипавлова

Здравей, аз съм Катя Делипавлова

Занимавам се с управление на онлайн съдържание и общности в БНП Париба Лични Финанси, България.

Как управлявам парите си?
Вярвам, че човек трябва да спазва няколко важни правила, за да се радва на стабилно финансово здраве. Най-важното за мен е да харча разумно и да не се поддавам на емоционални покупки.

Още мои публикации