Нашата дейност

Искрено за жените предприемачи

Публикувано на 18 януари 2019 от Веселина Евтимова

Искрено за жените предприемачи

Въпреки многобройните предизвикателства, около 20-30% от всички нови бизнес начинания в развитите държави се започват от жени.

Защо е по-трудното за жените да станат предприемачи и какво може да направи бизнесът, за да помогне?

Според световно проучване на Global Entrepreneurship Monitor, което включва 67 от страните в света, 224 милиона жени имат собствен бизнес. А по данни на създадения през 2017 година Индекс на жените предприемачи на Mastercard, развитите пазари с най-добри условия за жени предприемачи са Нова Зеландия (74.4%), Канада (72.4%) и САЩ (69.9%). Според много проучвания жените предприемачи се справят по-добре от мъжете в много отношения. Тогава защо по-голямата част от бизнес начинанията се започват от мъже?

Индексът на Mastercard посочва, че двете основни причини, които спират жените да развиват бизнес идеите си, са културните предубеждения и по-малкият брой възможности за персонално развитие. Ето защо женското предприемачество често изисква повече смелост.

Жените имат нужда от подкрепа

Проучване на МЕТРО установява, че почти всяка втора жена (45%) мечтае да започне собствен бизнес, но едва 12% вярват, че ще успеят. Голямо предизвикателство пред по-нежната половина на бизнеса са и дълбоко вкоренените обществени стереотипи. Над половината (56%) от жените предприемачи се притесняват, че към тях ще се отнасят непочтено и ще ги възприемат като недобре подготвени и слаби. Резултати показват още, че 65% от анкетираните собственици на фирми мислят, че както жените, така и мъжете срещат трудности при основаване и управление на бизнес. Около 32% са съгласни, че за жените е по-трудно да създадат собствен бизнес, отколкото мъжете.

Какви са пречките пред жените предприемачи?

Във Франция, както и в останалите развити европейски държави, по-малко от 1/3 от предприемачите са жени. В същото време много жени предпочитат да развиват собствен бизнес, вместо да работят на заплата, защото това им предоставя повече възможности: гъвкаво работно време, работа от вкъщи и по-големи доходи. Какво спира жените тогава да преследват целите си?

Корените на тази ситуация се крият дълбоко в общественото мнение и социални норми. Освен това жените по-често страдат от липса на увереност и подкрепа, особено в ранните си години, когато започват да мислят за кариерното си развитие. Друго препятствие е фактът, че за жените е много по-трудно да убедят банкери и инвеститори да вложат пари в идеите им.

Как бизнесът може да помогне?

През годините групата BNP Paribas е играла активна роля в подпомагането на жените предприемачи. Като социално отговорна компания, винаги се е старала да разбие "стъкления таван", да улесни започването на бизнес и да помогне на всички да развият бизнес потенциала си.

Ето как го прави:

>>> Подпомага жени предприемачи да развиват потенциала си чрез образователни работилници и менторски програми.
>>> Свързва жени предприемачи с международните партньори на групата и инкубатори.
>>> Създава полезно и достъпно съдържание, което да помага и улеснява жените предприемачи.
>>> Формира силни партньорства между различни бизнеси отвъд границите на държавата, в която работи.
>>> Осигурява подкрепа от фондации и университети (като партньорството с университета Станфорд), които съдействат на смели и талантливи жени, които искат да развиват бизнеса си по света.
>>> Подпомага силни инициативи- групата BNP Paribas спонсорира Women Initiative Foundation, която от 2016 година подкрепя жените и развитието им в икономиката във Франция и по света.
>>> Насърчава по-младото поколение с подкрепата на асоциации и организации, организира семинари и срещи в училища, университети и гимназии, за да популяризира културата на предприемачеството сред младите жени на възраст 13 и 25 години.

  Ние от БНП Париба Лични Финанси споделяме тези ценности и искаме да помагаме за развитието на жените предприемачи в България.  Все пак "нежната половина" е по-голямата част от населението. Ако не помогнем за развитието на жените предприемачите, ще загубим много. Нека ги подкрепим заедно.

  Веселина Евтимова

  Здравей, аз съм Веселина Евтимова

  Здравей, аз съм Веселина Евтимова

  Експерт Клиентско изживяване в ПБ Лични финанси

  Как управлявам парите си?

  Стремя се да бъда отговорен потребител.  Планирам предварително всичките си разходи и обмислям внимателно решенията си за покупки. Поддържам добра кредитна история, за да мога да финансирам бъдещи проекти или разходи, които не съм успяла да планирам добре.

  Още мои публикации