Нашата дейност

Допълнителни ползи от твоята застраховка

Публикувано на 15 септември 2021 от Веселина Евтимова

Допълнителни ползи от твоята застраховка

Второ медицинско мнение

Застрахователните продукти са добре познати и често използвани от потребителите в България. Като Банка, БНП Париба Лични Финанси предлага на своите клиенти различни застраховки по кредитните си продукти. Обхватът на рисковете е голям, но е важно да се знае, че застраховката не покрива само щети, тя може да бъде в услуга на застрахованото лице дори да няма реално настъпило събитие.

Представяме услугата Второ медицинско мнение, която се покрива от застрахователния ни продукт „Защита на плащанията“.

Обезщетението при услугата „Второ медицинско мнение“ не е парично, но е изключително полезно и удобно за застрахованото лице. На база на изпратени медицински документи застрахованият има възможност да получи напълно безплатно, по дистанционен път второ медицинско мнение за здравословното си състояние. Оценката се прави от екип от най-добрите експерти в различни области в медицината в цял свят.

Иновативната услуга се предлага от MediGuide, която има представителства в над 40 държави, и работи с част от най-реномираните лечебни заведения в света.

Услугата може да бъде поискана неограничен брой пъти, по всяко време от срока на договора за кредит. Второто медицинско мнение може да се поискано, дори и ако първоначалната диагноза е поставена преди сключването на самата застраховка „Защита на плащанията“.

Важно е да се знае, че единственото условие е първоначалната диагноза да бъде поставена от медицинско лице(лекар). Второ медицинско мнение се предоставя само въз основа на изпратени актуални медицински документи (до 1 година), не е необходим преглед и/или пътуване.  Това спестява време и допълнителни разходи, удобство и най- важното – човек да е до семейството и близките си. Второто медицинско мнение се получава в рамките на оптимално кратък срок.  По време на целия процес ще бъдете асистирани от една от медицинските сестри на MediGuide.

Предоставените медицински документи се разглеждат от най-добрите специалисти, като дори има възможност  за избор на 3 най-подходящи медицински центъра, които да разгледат  изпратените от застрахованото  лице документи. Срокът за получаване на обратна връзка е  до 10 дни, след като медицинският център е получил всички необходими документи. Второто медицинско мнение не е свързано с повторно установяване на заболяване или потвърждаване на поставена диагноза. Второто мнение има добавена стойност. Второ медицинско становище разглежда всички възможни планове и възможности за лечение. Препоръчителния план за лечение се получава писмено по електронен път. Най-често срещаните медицински случаи, въз основа на прегледаните документи, са в областта на: онкология, неврология, кардиология, ортопедия,  пулмология, ендокринология, офтамотология и др.

Ползвателите на услугата са категорични за нейната добавена стойност и последващи ползи, като 99.13 % от тях биха препоръчали MediGuide и услугата Второ медицинско мнение на близки и приятели. Процентът на въздействие на случаите е значителен - над 95 %, като 14 % от изпратилите документи за разглеждане не стигат до оперативна намеса, 77 % от ползвателите се наблюдава промяна на предписаното лечение, а 4 % от потребителите са постигнали промяна на диагнозата.

Второто медицинско мнение се предлага:

> Без изключващи клаузи.
> Без ограничение в броя на изискано второ медицинско мнение.
> Без ограничение в броя консултации по телефона.
> Без необходимост от разходи за пътуване и други.
> Без финансов ангажимент, свързан с получаване на второто медицинско мнение.

  Превенцията и регулярните медицински прегледи са стъпка към добро здраве, а доброто здраве е гаранция за пълноценен живот! Достъпът до услугата е напълно БЕЗПЛАТНА. За целта следва само да се обадите на 008002100020 или за повече информация посетете www.mediguide.com/bg/cardif.

  Веселина Евтимова

  Здравей, аз съм Веселина Евтимова

  Здравей, аз съм Веселина Евтимова

  Експерт Клиентско изживяване в ПБ Лични финанси

  Как управлявам парите си?

  Стремя се да бъда отговорен потребител.  Планирам предварително всичките си разходи и обмислям внимателно решенията си за покупки. Поддържам добра кредитна история, за да мога да финансирам бъдещи проекти или разходи, които не съм успяла да планирам добре.

  Още мои публикации