Нашата дейност

Честит рожден ден, БНП Париба Лични Финанси

Публикувано на 10 декември 2020 от Петко Палазов

Честит рожден ден, БНП Париба Лични Финанси

Обръщаме поглед към златните страници от нашата история.

Обръщаме поглед към златните страници от нашата история, за да продължим уверено напред и заедно да посрещнем предизвикателствата на бъдещето.

„БНП Париба Лични Финанси“ е само малка част от голямото семейство на „БНП Париба“ - най-голямата финансова група в Еврозоната, представена в 71 държави на територията на 5 континента.

В навечерието на рождения ден на БНП Париба Лични Финанси, България, отиваме назад във времето, за да проследим най-интересните моменти от 67-годишната история на банката, която още от основаването си е посветена на намирането на ефективни решения за нуждите на своите клиенти.

Всичко започва с един изключителен човек - Жак де Фуше, предприемач с ясна визия за бъдещето, който основава една от най-големите финансови институции в Европа след Втората световна война.

През 1954 г. е създадена „La Compagnie Française d'Epargne et de Crédit“ (Френска спестовно-кредитна компания, специализирана в предоставянето на дългосрочни ипотечни кредити), а през 1956 г. „La Société d'Etudes et de Gestión des Centers d'Equipement“ (Дружество за търговски проучвания в сферата на инвестициите). Тези две компании се сливат със „Union de Crédit pour le Bâtiment“ (Кооперация, финансираща строителството), създаден през 1951 г. и със „Cetelem“, за да бъде създадена нова компания през юли 1959 г. – „Compagnie Bancaire“ (Банкова компания), която през 1961 г. започва да бъде търгувана на Парижката фондова борса.

През 1965 г. „Cetelem“ отново се проявява като пионер в сферата на финансовите услуги и предлага „Кредит в джоба“ – нова концепция за кредитна карта, свързана с револвиращ кредит, при който всяко усвояване, в зависимост от размера, променя месечната вноска, която трябва да бъде платена, като по този начин се дава началото на първата кредитна карта във Франция.

През 1973 г. се полага началото и на „Compagnie d'Assurance et d'Investissement de France“ – „Cardif“ (Френска застрахователна и инвестиционна компания), която предоставя услуги в областта на застраховането.

1985-та е годината, когато е създаден „L'Observatoire Cetelem“ (Cetelem Обсерватория) – центърът за икономически проучвания и изследвания, чиято амбициозна цел е да установи и анализира тенденциите, които оказват влияние на потреблението в страните от Европейския съюз. Вече 35 години банката споделя своя опит и информация в областта на потребителското кредитиране както със своите клиенти, така и с бизнес партньорите си, за да им бъде от полза при реализацията на техните планове и цели.

От 23 май 2000 г., след серия от корпоративни сливания, Cetelem става част от „БНП Париба“ - една от 10-те най-големи банки в света, чиято история е неразривно свързана с тази на Европейската икономика. Корените на групата „БНП Париба“ могат да бъдат проследени до далечната 1848 г., когато на бял свят се появяват „предците“ на банката - „Comptoir d'escompte de Paris“ и „Comptoir National d'escompte de Мulhouse“.

През 2004 г. във Франция се ражда симпатичният и приятелски настроен талисман, с който компанията иска да даде човешки образ на своята политика за отговорно кредитиране.

Замислен да устои във времето, героят на банката е плод на творческите усилия на кръгла маса, състояща се от потребители, клиенти на институцията и експерти от банковия сектор, които избират един от над 250-те прототипа.

От 2006 г. насам той е официален символ на „БНП Париба Лични Финанси“ по целия свят, като по този начин се превръща в посланик на споделяните от компанията ценности – отговорност, ангажираност, грижа за клиента и прозрачност. Независимо от културното многообразие между 33-те страни, в които е представен, талисманът на „БНП Париба Лични Финанси“ подчертава човешките взаимоотношения, които компанията поддържа със своите клиенти.

Банковата група на „БНП Париба“ оперира в България от 1994 г. От установяването си на българска територия „БНП Париба Лични Финанси“ се утвърждава като безспорен лидер на кредитния пазар с над 4 милиарда лева отпуснати кредити и повече от 1,5 милиона клиенти, като над 800 000 от тях са ползвали продуктите на банката повече от веднъж. Финансовите услуги на банката се предлагат в широката ѝ търговска мрежа, състояща се от близо 2 500 обекта и 45 търговски офисa в цялата страна, като сърцето на компанията са близо 1000-те служители, които вече 19 години дават най-доброто от себе си, за да оправдаят доверието на нашите клиенти и да им помогнат за реализирането на техните проекти.

Петко Палазов

Здравей, аз съм Петко Палазов

Здравей, аз съм Петко Палазов

От две години съм юрисконсулт в съдебен отдел на БНП Париба Лични Финанси.


Как управлявам парите си?

Разумното и отговорно управление на личните финанси ми дава свобода да се занимавам с нещата, които са наистина важни за мен и да осъществявам плановете си. Убеден съм, че финансовата грамотност може да помогне на всеки от нас да постигне начина на живот, към който се стреми.

Още мои публикации