Лични финанси

Какво означава новата мантра Reduce, Reuse, Recycle?

Публикувано на 3 октомври 2022 от Валентина Райнова

Какво означава новата мантра Reduce, Reuse, Recycle?

Все повече хора в развитите общества следват новата житейска мантра Reduce, Reuse, Recycle или т. нар. 3R на кръговата икономика. Това означава, че усилията им са насочени в три направления:

  • намаляване на количеството отпадък;
  • удължаване на живота на уредите – било чрез закупуване на стоки за по-дълготрайна употреба или чрез ремонт, препродажба или дарение;
  • рециклиране и оползотворяване на ненужните вещи.

Доказателство за все по-голямата популярност на 3R e фактът, че според голямото проучване „Обсерватория“ на BNP Paribas Personal Finance, 89% от европейците заявяват, че се опитват да рециклират, а 85% да намалят количеството на отпадъците. 

Този начин на живот все по-уверено навлиза и в България и всеки може да направи първите си 3R стъпки. С минимално усилие можем да намалим отпадъците, да използваме по-дълго стоки и да рециклираме това, което вече не ни е нужно.

Намалете използването на еднократни вещи

Един от най-разпространените замърсители в природата е пластмасата и по-точно продуктите за еднократна употреба като торбички, опаковки, чашки и така нататък. В същото време не е трудно да намалим използването им до минимум. Например носете си торба за многократна употреба, когато пазарувате. Така не само намалявате боклука в природата, но и пестите пари, защото всяка найлонова торбичка се заплаща. Друга стъпка е да си носите метална чаша за кафе. Това също има финансова изгода, тъй като повечето вериги кафета предлагат отстъпка, ако си носите собствена чаша.

Продавайте и ремонтирайте

Вторият компонент от съвременната мантра е Reuse – удължаването на живота на уреди или предоставянето им за ползване, когато вече нямаме нужда от тях. Удължаването на живота става като ремонтираме уредите или ги предоставяме на предприемачи, които да ги утилизират.

Възможността за ремонт на уредите става все по-важна за хората и когато купуват уреди те се интересуват дали ще могат да ги ремонтират. Според данните от „Обсерватория 2022“, за 86% от европейците и за 85% от българите въведеният през 2021 година индекс за поправяемост е много важен. Освен това хората биха платили повече за уред с индекс на поправяемост като положителен отговор са дали 70% от европейците. Българите, които са известни като домашни майстори са над средното ниво за Европа с 83%.

Преизползването не се отнася само до стоки за дълготрайна употреба. На Запад широко разпространена практика е продажбата на храни с изтичащ срок. Това лесно може да се приложи и в България. В почти всеки дом има шкаф с отдавна купени консерви или с дълготрайни продукти, за които не се сещаме или, които знаем че няма да ядем. Те могат да бъдат предложени за продажба или да бъдат дарени. Така не само се намалява количеството отпадък в природата, но и не се изхвърля храна.

В бъдеще стоките ще са рециклируеми

Все по-ясно изразеният стремеж за опазване на природата, ще доведе до промени в бизнес моделите на много компании и до разработването и навлизането на иновации. Например, продуктите ще трябва да са енергийно ефективни, рециклируеми и с по-големи възможности за ремонт. Това означава, че производителите ще трябва да произвеждат и поддържат наличности на резервни части. Опаковките също ще бъдат преработваеми или ще могат да се използват повторно.

„Обсерватория 2022“ показва, че според 86% от европейците политиката на брандове и търговци да изкупуват употребявани продукти и да ги връщат към живот ще ускори иновациите в рециклирането и дизайна. България е малко над средното за Европа с 88%. Тази промяна в бизнес моделите на ритейлърите ще помогне и за опазването на планетата, което се споделя от 85% от европейците и от 87% от българите.

Не само компаниите, но и всеки човек може да допринесе за рециклирането. Разделянето на битовите отпадъци по видове и изхвърлянето им в цветните контейнери не коства почти никакво усилие. Освен това, всеки може да събира използваните батерии в една кутия и веднъж годишно да ги носи до близкия магазин за електроника, където почти сигурно ще има контейнер за батерии.

Новата мантра 3R - Reduce, Reuse, Recycle не е просто модно увлечение, а е устойчива тенденция, която ще играе важна роля в бъдещето ни. Затова е добре да започнем да правим малки стъпки сега и да дадем своя принос за опазването на природата.

Валентина Райнова

Здравей, аз съм Валентина Райнова

Здравей, аз съм Валентина Райнова

Занимавам се с управление на съдържание и рекламни проекти в ПБ Лични финанси.

Как управлявам парите си?
Вярвам, че финансовата стабилност се постига с добре обмислени приоритети. За добрия баланс ми помага съставянето на месечен бюджет, разумните разходи и автоматизираното спестяване.

Още мои публикации