Лични финанси

Каква е разликата между поръчител и съкредитоискател?

Публикувано на 25 септември 2015 от Янита Минкова

Каква е разликата между поръчител и съкредитоискател?

Ако планираш да кандидатстваш за по-голям кредит, например ипотека, ти предстои да се сблъскаш с някои специфични термини, като поръчител и съкредитоискател. За да си подготвен предварително, с този материал ги превеждаме на „разбираем език“.

Двете понятия са доста близки по своя смисъл, тъй като се отнасят за поемане на гаранции по кредита. Разликата между тях е във формата на солидарност. А солидарност по кредит е споделянето на отговорността за неговото изплащане от двама или повече души, фигуриращи в договора за заем.

Поръчител

Поръчител е човекът, който с подписа си върху договора гарантира, че кредитополучателят ще изплати заема си. За целта той поема ангажимент към финансиращата институция да покрива вноските, в случай че титулярът по договора спре да ги внася. Поръчителят не фигурира като получател на кредита, но е страна по договора и към него могат да бъдат предявени същите изисквания, както към основния длъжник.

Съкредитоискател

Ако даден човек е съкредитоискател, той присъства в договора като втори получател на кредита. Това е форма на солидарност с основния кандидатстващ. В случай, че първият съкредитоискател спре да изплаща вноските по кредита, то задълженията се поемат от втория. Тази форма често се предпочита от семейства при тегленето на големи потребителски или ипотечни кредити.

При кои кредити се изисква гарант?

Най-често банките изискват гарант на кредита при отпускане на големи суми. Това се отнася както за потребителски, така и за заеми за покупка на жилище. Подобно изискване имат и повечето лизингови компании при финансирането на покупка на автомобил или техника.

Ако не искаш да ангажираш близките си?

Много хора по една или друга причина не са склонни да обвържат близките си като гаранти по своите договори с финансови институции. Понякога и самите те отказват да станат поръчители, ако нямат доверие на кредитополучателя. Това ограничава достъпа до финансиране.

Добрата новина е, че има начин да бъдат финансирани големи проекти без нужда от доказване на доход. Например, потребителките кредити на БНП Париба Лични Финанси, България са с лимит до 70 000 лева и не се изискват никакви гаранти. Освен това възможността за кандидатстване онлайн пести време с улеснения 3 стъпков процес.

Янита Минкова

Здравей, аз съм Янита Минкова

Здравей, аз съм Янита Минкова

Заемам позицията специалист маркетинг и комуникации в БНП Париба Лични Финанси, България.

Как управлявам парите си?

Когато става въпрос за управление е нужно постоянство и баланс. Още повече, когато става въпрос за пари. Съчетавайки двете, знам, че каквото и да стане няма да има изненади. 

Още мои публикации