Лични финанси

Експертът съветва: Не споделяйте ПИН кода си

Публикувано на 28 октомври 2017 от Веселина Евтимова

Експертът съветва: Не споделяйте ПИН кода си

В интервю за вестник Стандарт, професор д-р Камелия Касабова, председател на Помирителната комисия за платежни спорове и на Секторната помирителна комисия за финансови услуги, даде ценни съвети за финансова сигурност. Събрали сме най-важното за теб в този материал.

Какво да направим при загубена или открадната дебитна или кредитна карта?

Незабавно обаждане в банката и блокиране. От изключителна важност е ПИН кодът да се знае само от картодържателя. При получаване на ПИН-а, го сменете веднага с нещо лесно за помнене, но не рождена дата или 0000. И при никакви обстоятелства не съхранявай кода заедно с картата. Ако тези законови изисквания не са спазени, картодържателят трябва да понесе имуществените последици поради небрежност.

Имаме ли право на обезщетение от банката при източване на дебитната или кредитната карта?

Първо трябва да се посети банката, за да бъде блокиран платежният инструмент и да се предотврати следващ инцидент. Телефоните на банките са денонощни, така че те ще откликнат незабавно. Източването на картата се случва или със скимиране (копиране на картата) или чрез прихващане на данните от интернет. Неправомерното копиране се случва по-рядко, защото вече повечето карти са кодирани с микропроцесор (чип). Помирителната комисия приема, че в доказаните случаи с престъпление, рискът от неразрешената операция следва да се понесе от банката.

Могат ли да се оспорват потребителските банкови такси?

Помирителната комисия помага за размера на таксите, когато има парични преводи от и за чужбина. Обичайната практика при преводи, различни от евро, е те да се насочат през банки-кореспонденти на банката на платеца и на получателя. Информация за банките може да се намери онлайн. Клиентите разчитат на банката да намери най-бързия и евтин вариант да извърши платежните операции. Ако банката не е информирала клиента за дължимите разходи по превода, комисията може да се намеси.

А при банковите такси за усвояване и управление на кредит?

Всеки кредитор има собствена тарифа за таксите и комисионите. Клиентът е длъжен да се запознае с тях преди да подпише договор. Видът, размерът и действието, за което се събират такси и/или комисиони, трябва да бъдат ясно и точни описани в договора.  Кредиторът няма право да иска такса и комисиона за действия, свързани с усвояване и управление на кредита.

Може ли потребителят да откаже застраховка при ползване на други продукти и услуги от същата компания?

Застраховката е допълнителна услуга при потребителския кредит. Тя предлага намаление или освобождаване от задължение за плащане при определени обстоятелства (нетрудоспособност, смърт, безработица и др.). Потребителят не е длъжен да се съгласява. Ако обаче кредиторът изисква сключване на застраховка при получаване на ипотечен кредит, клиентът е длъжен да приеме.

Какво трябва да знаят потребителите за разплащанията в интернет?

Плащанията по интернет са сериозен проблем в международен план. Трябва да се използват актуални антивирусни програми и услуги на банки, които предлагат еднократни пароли за нареждане на операция в интернет, подадени чрез токън, SMS или известяване по друг начин. Дори и така може да бъде прихваната информация, но тя е безполезна за следващото плащане.

Какво е Помирителна комисия за платежни спорове?

При проблеми в националната финансова система, потребителите могат да се обръщат за помощ към две помирителни комисии: Помирителната комисия за платежни спорове и на Секторната помирителна комисия за финансови услуги. Те са органи за алтернативно решаване на споровете между банки, финансови и платежни институции и потребители. Помирителната комисия за платежни спорове решава спорове, възникнали при ползване на платежни услуги: теглене и внасяне на пари по сметка, парични преводи, операции с платежни карти и електронни пари. От февруари 2016 г. съществува и Помирителната  комисия за финансови услуги: да решава чувствителните за обществеността спорове, свързани с потребителското и ипотечно кредитиране. Сезирани са с възражения за заобикаляне на императивното изискване на максималния размер на годишните разходи по кредита, за промяна на методиката на лихвообразуване и други. Комисиите са безплатни.

Пълното интервю може да прочеш тук. За повече информация - Българската народна банка публикува наръчник за основни финансова продукти и услуги.

Веселина Евтимова

Здравей, аз съм Веселина Евтимова

Здравей, аз съм Веселина Евтимова

Експерт Клиентско изживяване в ПБ Лични финанси

Как управлявам парите си?

Стремя се да бъда отговорен потребител.  Планирам предварително всичките си разходи и обмислям внимателно решенията си за покупки. Поддържам добра кредитна история, за да мога да финансирам бъдещи проекти или разходи, които не съм успяла да планирам добре.

Още мои публикации