da

Пенсионен фонд

Планирането е едно от основните действия, които правим, в определен момент от живота ни, за да достигнем дадена цел или, за да се чувстваме сигурни. Именно чрез пенсионните фондове успяваме да се подсигурим и да бъдем спокойни за бъдещето. Основната им цел е да гарантират запазване стандарта на живот дори след трудоспособна възраст. За да улесним избора на нашите клиенти, ние създадохме партньорски отношения с Пенсионно осигурителна компания „Доверие“, една от водещите финансови институции в страната, с 28 години опит на българския пазар и солидна експертиза в сферата на допълнителното пенсионно осигуряване.